Sigtuna kommun

Omprövning av regeringsförslag krävs

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:41 CET

Avskaffandet av investeringsstöd och räntebidrag för nyproduktion av bostäder leder till att byggande av hyresrätter avbryts i Sigtuna kommun. Därför uppvaktar kommunen idag Riksdagens civilutskott för att kraftfullt protestera mot regeringens förslag.

- Vi vill att riksdagen omprövar regeringens förslag om att avveckla investeringsstödet och räntebidragen för bostadssektorn. Utan dessa stöd måste den planerade byggnationen av hyresrättslägenheter avbrytas, säger vice ordförande i kommunstyrelsen Gun Eriksson (s) i en kommentar.

Under den kommande femårsperioden (2007-2011) har Sigtuna kommun planerat för byggnation av ca 850 hyresrättslägenheter. Dessa har planerats enligt dagens regelverk och möjlighet att få investeringsstöd och räntebidrag. Utav de planerade 850 hyresrättslägenheterna är ett stort antal projekterade 2006 för igångsättning första halvåret 2007 av såväl det kommunala bostadsbolaget som privata bostadsföretag.

- Bostadsföretagen har redan lagt ner flera miljoner på planering och projektering av de nya bostäderna. Det minsta man kan begära är att övergångsregler tas fram så att de bostadsprojekt som skulle ha haft byggstart under första halvåret 2007 kan förverkligas. Det handlar om minst 400 lägenheter i Sigtuna kommun nästa år.

Vid sitt möte med civilutskottet kommer Sigtuna kommun redogöra för sina ståndpunkter och återupprepa de krav som framställdes i den inskickade skrivelsen till riksdagen. Kraven var att:
1. förslaget om avveckling av investeringsstöd och räntebidrag till bostadssektorn inte ska verkställas,
2. om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag ska övergångsbestämmelser för projekt som drabbas särskilt hårt i skiftet mellan olika regelsystem införas.

- Jag förväntar mig att civilutskottet behandlar vår framställan seriöst. Det här är inte bara ett problem för Sigtuna kommun utan för många kommuner i Sverige. Utan bidragen kan hyran för en trea öka med 1200 kronor per månad och närma sig 8000 kronor, avslutar Gun Eriksson (s).

Ytterligare information:
Gun Eriksson (s), vice ordförande Kommunstyrelsen, tel. 070-250 74 20