Huddinge kommun

Områdesvandring för ett tryggare Vårby gård

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 07:44 CEST

Den 16 oktober genomför den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige en trygghetsvandring i Vårby gård. Aktiviteten är en del i den trygghetskartläggning som görs på uppdrag av Huddinge kommun.

– Vi satsar mer resurser på trygghetskartläggningen är tidigare år och trygghetsvandringen är en viktig del i detta. Det ger oss möjligheter att på kommunnivå jämföra oss med andra kommuner och samtidigt få en fördjupad bild av tryggheten i Vårby gård. Förslag till åtgärder tas utifrån detta fram under hösten, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd.

Det är kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med fastighetsbolagen Huge, Balder och Graflunds som har gett stiftelsen Tryggare Sverige i uppdrag att göra den lokala analysen. Förutom trygghetsvandringen genomförs nyckelpersonsintervjuer och analyser utifrån befolkningsundersökningen.

– Tillsammans med boende, fastighetsägare och andra genomför vi trygghetsvandringen i Vårby gård i syfte att diskutera olika förslag till åtgärder. Den större analys som detta är en del av är oerhört viktig innan åtgärder vidtas annars riskerar vi att göra fel saker, säger Thomas Eriksson, projektledare för Tryggare Sverige.

Tryggare Sverige arbetar också med den övergripande trygghetskartläggningen för hela Huddinge kommun.

För mer information, kontakta
Christian Ottosson (C), kommunalråd och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd, 070-353 13 94, Thomas Eriksson, projektledare för Tryggare Sverige, 070-328 62 31 eller Linda Lindblom, brottsförebyggare Huddinge kommun, 08-535 302 86.