SAS

Omräkning av teckningskursen till DKK och NOK - för teckning utan stöd av teckningsrätter

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 06:40 CEST

EJ FÖR UTGIVNING, PUBLIKATION ELLER DISTRIBUTION I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN
ELLER USA

Det slutgiltiga utfallet i SAS AB:s ("SAS") nyemission visar att 99,6 procent av
de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 566 900
561 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 24,6 procent av de
erbjudna aktierna. Av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har 9
466 679 aktier tilldelats tecknare i enlighet med de principer som anges i
prospektet som publicerades den 17 mars 2009.

Personer som har tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter i Danmark eller
Norge och som har blivit tilldelade aktier, betalar ett belopp i DKK respektive
NOK motsvarande teckningskursen 2,63 SEK per aktie.

Valutaomräkningen för teckning utan stöd av teckningsrätter är fastställd och
resulterade i ett belopp om 1,799921 DKK att betalas per aktie i Danmark, och i
ett belopp om 2,13536 NOK att betalas per aktie i Norge. Omräkningskurserna
baseras på ECB:s fixing växelkurs kl. 14:15 den 16 april 2009, justerad enligt
beskrivningen i prospektet.

För mer information, vänligen kontakta
Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 8 797 14 51
SAS Group Investor Relations