Russian Real Estate Investment Company AB

OMRÄKNING AV VILLKOR FÖR UTESTÅENDE TECKNINGSOPTIONER

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 16:19 CET

I enlighet med villkoren för utgivna teckningsoptioner i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (556653-9705) ("Ruric") har i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen av aktier beslutad på extra bolagsstämma den 6 oktober 2006 omräkning skett av dels teckningskursen vid nyteckning av aktier, dels antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av. Omräknade optionsvillkor framgår nedan.

Teckningsoptioner av serie 2006/2007 B (handlas på First North) Den omräknade teckningskursen uppgår till 233,70 SEK per nytecknad aktie och varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1,03 aktie av serie B. Före omräkning uppgick teckningskursen till 240,00 SEK per nytecknad aktie och en (1) teckningsoption berättigade till nyteckning av en (1) aktie av serie B. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående 438 600 teckningsoptioner av serie 2006/2007 B tillkommer således 451 758 nya aktier av serie B och Ruric tillförs en emissionslikvid om cirka 106 MSEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 1 - 29 juni 2007.

Teckningsoptioner av serie 2006/2007 A
Ruric har överenskommit med innehavarna av teckningsoptioner av serie 2006/2007 A att omräknade villkor för dessa skall motsvara vad som gäller för teckningsoptioner av serie 2006/2007 B enligt ovan, med den skillnaden att teckningsoptioner av serie 2006/2007 A berättigar till nyteckning av aktier av serie A. Före omräkning uppgick teckningskursen till 240,00 SEK per nytecknad aktie och en (1) teckningsoption berättigade till nyteckning av en (1) aktie av serie A. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående 80 000 teckningsoptioner av serie 2006/2007 A tillkommer således 82 400 nya aktier av serie A och Ruric tillförs en emissionslikvid om cirka 19 MSEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 1 - 29 juni 2007.

Teckningsoptioner av serie 2005/2007
Den omräknade teckningskursen uppgår till 146,10 SEK per nytecknad aktie och varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1,03 aktie av serie B. Före omräkning uppgick teckningskursen till 150 SEK per nytecknad aktie och en (1) teckningsoption berättigade till nyteckning av en (1) aktie av serie B. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående 93 000 teckningsoptioner av serie 2005/2007 tillkommer således 95 790 nya aktier av serie B och Ruric tillförs en emissionslikvid om cirka 14 MSEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 2 maj - 28 december 2007.

Teckningsoptioner av serie 2006/2009
Den omräknade teckningskursen uppgår till 359,30 SEK per nytecknad aktie och varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1,03 aktie av serie B. Före omräkning uppgick teckningskursen till 369,00 SEK per nytecknad aktie och en (1) teckningsoption berättigade till nyteckning av en (1) aktie av serie B. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående 61 000 teckningsoptioner av serie 2006/2009 tillkommer således 62 830 nya aktier av serie B och Ruric tillförs en emissionslikvid om cirka 23 MSEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 10 augusti - 10 september 2009.

För ytterligare information
Thomas Zachariasson, VD
tel: 08-505 65 117, 070-563 77 14
thomas@ruric.com
www.ruric.com


Rurics affärsidé är att förvärva, utveckla, förvalta, hyra ut och avyttra fastigheter i S:t Petersburg, Ryssland, med fokus på kommersiella lokaler av högsta klass i bästa lägen som därmed positivt bidrar till hyresgästernas affärsverksamhet. Företaget har som vision att bli ett ledande fastighetsbolag i centrala S:t Petersburg.
Strategin är att identifiera fastigheter med stor potential i S:t Petersburgs centrala delar, skapa lämplig förvärvsstruktur och förvärva till bästa pris. Efter renovering erbjuds kommersiella lokaler av högsta klass till hyresgäster som söker bästa möjliga lokaler i bästa lägen och är villiga att betala för sådana.