Bluefish Pharmaceuticals AB

Omregleringen av apoteksmarknaden - modellen för prissättning och subventionering av läkemedel

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 13:31 CEST

Inför omregleringen av apoteksmarknaden fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på hur apotekens handelsmarginal skulle se ut. I detta ingår modellen för prissättning och subventionering av patentskyddade läkemedel, icke patentskyddade läkemedel (originalläkemedel som förlorat sitt patent), generiska läkemedel samt parallellimporterade läkemedel.

Idag offentliggörs TLV:s förslag till Regeringen och vi ser mycket positivt på att TLV, i likhet med regeringens proposition, förordar ett system som bevarar den dynamiska marknadsplatsen för utbytbara läkemedel. Ett annorlunda val hade varit högst tveksamt då nuvarande system, som uppmuntrar till en transparant priskonkurrens, visat sig vara ett av de effektivaste systemen i världen. Den nuvarande marknadsplatsen för generika och den väl fungerande konkurrensen mellan stora som små generikabolag har lett till mångmiljardbesparingar varje år för det offentliga och för enskilda patienter.

I samband med omregleringen får TLV ett utvidgat ansvar vilket välkomnas av flertalet aktörer inom läkemedelsområdet. Vi kan konstatera att TLV i och med dagens förslag lyckats förena den svåra balansgången mellan å ena sidan en ökad tillgänglighet och service för konsumenterna samt en ökad handelsmarginal för de framtida apoteken med å andra sidan ett fortsatt krav på att kostnaderna för de offentligt finansierade läkemedlen inte skall öka.

Detta lyckas man främst åstadkomma genom att förfina modellen för generiskt utbyte något samtidigt som man ser en stor besparingspotential i att sänka det subventionerade priset man är beredd att betala för ett originalläkemedel vars patent har gått ut. Att priserna på originalläkemedel som förlorat sitt patent kan sänkas är helt i linje med den s.k. värdebaserade prissättningen som TLV och läkemedelsindustrin förespråkar. Detta kommer dock inte påverka priserna på de generiskt utbytbara läkemedlen då priserna på dessa är avsevärt lägre än vad TLV anser sig kunna sänka originalläkemedlen till. Att TLV ytterligare förstärker möjligheten till, och också belönar, ett utbyte till ett billigare alternativ på apoteket, välkomnas av det svenska generikabolaget Bluefish.

Bluefish som främst marknadsför utbytbara läkemedel på den europeiska marknaden gynnas av öppna, transparanta marknadsplatser med ren konkurrens. Bolagets försäljnings- och marknadschef, Johan Florin, är positiv till såväl regeringens intention för generika, som TLV:s förslag till prissättningsmodell.
"Det är glädjande att TLV önskar bevara och utveckla den mycket effektiva svenska modellen för ersättning och utbyte av medicinskt likvärdiga alternativ. Sverige har under flera år legat i framkant vad gäller öppenhet och enkelhet i prissättningen av generiska läkemedel och numera är trenden i Europa tydlig. Prissättande myndigheter och betalande organ (offentliga och privata) runt om i Europa har tittat på länder som Sverige och Danmark och insett att man kan uppnå stora fördelar genom att låta läkemedelstillverkarna konkurrera med utpriset till patient", säger Florin. Han menar att det är uppenbart att stora besparingar har fastnat i distributionskedjan i många länder och nämner Tyskland och Nederländerna som exempel på andra länder som nu på olika sätt tar efter det svenska och danska systemet. - För Bluefish som bolag är en sådan utveckling positiv då bolaget är anpassat för att verka på dynamiska marknadsplatser som karaktäriseras av en transparant priskonkurrens. - Om man som generikatillverkare får välja mellan att belönas genom att lämna stora dolda rabatter till distributionskedjan kontra att belönas genom att sänka ett officiellt pris som direkt ger besparingar för det allmänna och patienter så är valet ganska enkelt hävdar Florin.

Det har sedan regeringens proposition lämnades varit klart att apoteken tillåts prisförhandla på patentskyddade läkemedel och parallellimporterade läkemedel utan generisk konkurrens. I och med det kan apoteken förstärka sin handelsmarginal om de är duktiga förhandlare. Apotekskedjorna kommer också ges möjlighet att själva parallellimportera läkemedel vilket är vanligt förekommande på vissa europeiska marknader som domineras av starka grossister och apotekskedjor, t.ex. i Norge och Nederländerna.

För mer information, kontakta:
Johan Florin - Försäljnings- och marknadschef
Tel. +46 707 70 62 18
johan.florin@bluefishpharma.com

www.bluefishpharma.com