Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Omröstning om jordbrukspolitiken en kalldusch – hoppet står till EU-parlamentet

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 15:57 CET

I slutet av januari hölls en viktig omröstning i EU-parlamentet när jordbrukskommittén röstade om EU:s framtida jordbrukspolitik, dvs om hur en stor del av EU:s budget ska användas.Kommissionens reformförslag som låg på bordet var som helhet fullständigt otillräckligt, ur både miljömässig, ekonomisk och utvecklingspolitisk synvinkel.

Sista ordet är dock inte sagt ännu i EU-parlamentet. Hela parlamentet tar ställning i frågan den 12 mars, innan man senare i vår börjar förhandla med ministerrådet. Jordbrukspolitiken är EU:s enskilt tyngsta budgetpost och ett mycket viktigt politikområde. Det påverkar inte bara möjligheterna till en bättre miljö, levande landsbygd och tillgången till mat av god kvalitet inom EU. Politiken påverkar också jordbrukare i andra, fattigare delar av världen. Jordbrukspolitiken reformeras i princip bara en gång per decennium. Det vilar därför ett tungt ansvar på alla svenska parlamentariker om att på alla sätt bidra till ett bättre – eller åtminstone mindre dåligt – resultat vid omröstningen i Strasbourg om två veckor. 

Det skriver Gunnel Axelsson Nycander, policyhandläggare för klimat och livsmedelstrygghet på Svenska kyrkans opinionsblogg

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.