SIS, Swedish Standards Institute

Omröstningen avslutad idag: Stort stöd för den nya globala standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 18:14 CEST

Idag blev den globala standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000, godkänd och klar. Endast fem av ISO:s 105 medlemsländer röstade emot standarden som kommer att lanseras i början av november. SIS, Swedish Standards Institute har varit drivande i det internationella arbetet.

Idag blev det klart att en majoritet av världens länder står bakom den globala standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Standarden kommer att vara en konkret hjälp för företag och organisationer som vill strukturera sitt hållbarhetsarbete och definiera sina egna förbättringsområden. Över 450 experter från 90 nationer har arbetat med standarden i över fem års tid i ett projekt inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO.

– Det massiva stödet för standarden visar att det finns ett stort behov av att definiera vilka områden ett företag eller en organisation kan ta ansvar för och hur långt det ansvaret sträcker sig. Många har redan påbörjat arbetet med sitt sociala ansvarstagande och då blir standarden ett gemensamt språk mellan till exempel beställare och leverantörer både nationellt och internationellt, säger Kristina Sandberg på SIS.

Riktlinjerna för socialt ansvarstagande, ISO 26000, innehåller definitioner av begrepp, en beskrivning av sju kärnområden inom socialt ansvar och vägledning för hur arbetet kan integreras i en organisations övriga verksamhet. Den färdiga standarden kommer att lanseras i början av november 2010.

Mer information på www.iso26000.se

För ytterligare information:
Kristina Sandberg, verksamhetsområdeschef SIS och internationell projektledare för ISO 26000-projektet, 08-555 520 61, 0707-28 76 52, kristina.sandberg@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se

 

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).