Nordic Growth Market NGM AB

Omsättningsrekord på NDX

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 14:49 CEST

I mars 2003 startade NGM derivatbörsen NDX för att erbjuda den nordiska marknaden ett seriöst och konkurrenskraftigt alternativ för att främja utvecklandet av nya finansiella instrument.

Under onsdagen sattes omsättningsrekord då närmare en miljon kontrakt omsattes till ett värde av drygt två miljoner kronor i en enskild HIT-warrant, vilket innebär att det var en av de mest omsatta warranterna på den nordiska marknaden,

"Den snabba utvecklingen och det stora intresset gör att vi kommer att lansera ett större utbud av dessa produkter", säger Johan Alm, Handelsbanken Capital Markets.

"Att så snart efter lansering av NDX få bekräftelse på att vårt nya affärsområde mottagits på ett sådant positivt sätt av den nordiska marknaden är mycket glädjande", säger Ulf Cederin, VD på Nordic Growth Market.

För ytterligare information kontakta:
Ulf Cederin, VD, Nordic Growth Market, tel: 08-566 390 00
Johan Alm, Handelsbanken Capital Markets, tel: 020-81 61 61

Om NDX
Nordic Derivatives Exchange, NDX, (www.ndx.se), är en ny marknad för derivatinstrument. Marknaden drivs i regi av Nordic Growth Market (www.ngm.se), en auktoriserad börs under Finansinspektionens tillsyn. Handeln är elektronisk och sker i samma plattform som NGM Equity och Nordic OTC (www.nordicotc.com). Inledningsvis kommer noteringen och handeln på NDX avse warranter. NDX ambition är att på sikt erbjuda emittenter och andra marknadsaktörer en flexibel marknad för alla former av derivat. Särskilt viktigt är att NDX skall uppmuntra en marknadsdriven produktutveckling samt utgöra ett kraftfullt ra mverk för marknadsföring av emittenter och emittenters produkter. NDX erbjuder ett ökat inflytande för emittenter, ökade möjligheter att produktutveckla, ökad flexibilitet avseende notering och avnotering och ökade möjligheter för instrument med kortare löptid. Vidare erbjuder NDX en plattform för marknadsföring av emittenter och deras instrument, vilket också syftar till att skapa en ökad förståelse och kunskap om derivat för medlemmars kunder.

NGM Holding skall, genom dotterbolaget Nordic Growth Market, som auktoriserad börs bedriva börsverksamhet med hög servicegrad för tillväxtföretag. Marknadsplatsen noterar bolag med hög risk och ställer därför långtgående krav på bolagens information för att placerarna ska erhålla ett bra beslutsunderlag för sina investeringsbeslut.