Investment AB Kinnevik

Omstämpling av A-aktier till B-aktier

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 12:15 CEST

Industriförvaltnings AB Kinnevik tillkännagav idag att ägare av 1.420.707 A-aktier i Kinnevik har begärt omstämpling av A-aktier till B-aktier i enlighet med det förslag om omstämpling som den ordinarie bolagsstämman godkände den 16 maj i år. Efter omstämpling kommer antalet A-aktier i Kinnevik att uppgå till 13.703.034 medan antalet B-aktier i bolaget kommer att uppgå till 49.235.643. Det totala antalet aktier i Kinnevik, både A- och B-aktier, är oförändrat på 62.938.677.

För ytterligare information kontakta:
Vigo Carlund, VD, Industriförvaltnings AB Kinnevik tel: +46 8 562 000 00
Henrik Persson, investerar & pressfrågor tel: +44 207 321 5010

Industriförvaltnings AB Kinnevik grundades 1936 som ett investmentbolag. Bolagets syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas värde. Verksamheten består i att långsiktigt utveckla rörelsedrivande företag som till exempel jordbruksverksamhet inom Mellersta Sveriges Lantbruks AB och skogs- och pappersverksamhet inom Korsnäs AB samt förvalta en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag så som Tele2 AB, Modern Times Group MTG AB, Millicom International Cellular S.A., Metro International S.A., Transcom WorldWide S.A. and Invik & Co. AB. Kinnevik söker att genom ett aktivt arbete verka inom företagens styrelser..

Kinneviks A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens A-lista.