Invik & Co AB

OMSTÄMPLING AV A-AKTIER TILL B-AKTIER

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 08:00 CEST

Invik & Co. AB tillkännagav idag att ägare av 344.634 A-aktier i Invik har begärt omstämpling av A-aktier till B-aktier i enlighet med det förslag om omstämpling som den ordinarie bolagsstämman godkände den 15 maj i år. Efter omstämpling kommer antalet A-aktier i Invik att uppgå till 3.408.699 medan antalet B-aktier i bolaget kommer att uppgå till 4.351.301. Det totala antalet aktier i Invik, både A- och B-aktier, är oförändrat på 7.760.000.

För ytterligare information, besök www.invikab.se, eller kontakta:
Anders Fällman, VD tel +46 (0) 8 562 000 20
Henrik Persson, Investor Relations tel +44 (0) 20 7321 5010

Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB och ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget förvaltar en långsiktig värdepappersportfölj. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom områdena bank, försäkring, fondkommission och kapitalförvaltning.

Invik & Co. AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40) under symbolerna INVKA och INVKB.