Empires Varumärken (C3, Salter, HoMedics, Cuisinart, BaByliss, BaByliss for Men, HMDX och The House of Marley).

Omstämpling av C-aktier preferens till B-aktier

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 09:46 CET

I enlighet med bestämmelser i bolagsordningen antagen vid ordinarie bolagsstämma 15 april 2005 kommer samtliga aktier av serie C-preferens att bokas om till serie B per den 3 februari 2010.

Detta innebär att antalet aktier av serie B kommer att öka med 15.107 stycken och totalt uppgå till 9.410.713 stycken. Antalet A-aktier är oförändrat och uppgår till 135.000 stycken.
Empire AB (publ)


För ytterligare information:

Johanna Alm, CFO, johanna.alm@empire.se
Informationen lämnades för offentliggörande 2011-02-02


Empire är ett försäljnings- och distributionsföretag inom hem- och hushållsprodukter. Vi finns idag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum, Island, Grönland och Svalbard.