Banverket

Omständigheter kring utsläppet utreds

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2003 14:57 CEST

Under gårdagen genomfördes omfattande undersökningar i det markområde där injekteringsbruk bestående av bentonit och cement hittades intill testborrningarna. Undersökningar genomfördes mycket noggrant men inga sprickor kunde hittas vid den hög av färdigblandat injekteringsbruk som fanns på markytan intill bäcken.

- Vi drar inga slutsatser kring sabotage eller liknande och vår inriktning på det fortsatta arbetet är att läckaget skett från testborrningen och att vi måste få klarhet i hur detta gått till. Övriga frågor överlämnar vi till den polisutredning som pågår, säger Projektchef Christer Möller.

- Vi kommer under dagen att sammanställa en rapport som berättar om det grävningsarbete som skett under gårdagen och de slutsatser vi hittills kommit fram till i avvaktan på laboratorieanalyser. Vi har inte hittat sprickor eller hål under eller i anslutning till den hög som påträffats intill arbetsplatsen. Det finns inte heller några spår hur injekteringsbruket i bäcken har kommit från högen, säger Jan Hartlén, professor och controller i geo-frågor på Banverket.

Analyser har tagits av injekteringsbruket som påträffats och är nu skickat till analys för att konstatera att innehållet på marken är det samma som använts vid borrningsarbetena. Analyssvar beräknas komma i början på nästa vecka.

Under dagen fortsätter polisutredningen på borrplatsen efter den anmälan Båstads kommun gjort och saneringsarbetet av Lyabäcken fortsätter som planerat.