Vägverket

Omständigheterna bestämmer hastigheterna: Kyrkheddinge först i Sverige med variabel hastighet

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 09:39 CET

Först var det 90 km/tim förbi hållplatsen vid Kyrkheddinge utanför Staffanstorp på riksväg 11 Skåne. Då var det svårt för bussarna att komma ut från hållplatsen.
Så satte vi 50-skyltar förbi busshållplatsen, men det kändes ju inte motiverat om ingen buss skulle ut.
Nu startar Vägverket ett försök med variabel hastighet – 90 när det inte kommer någon buss och 50 när det står en buss på hållplatsen.

- Vi hoppas att trafikanterna lättare accepterar variabla hastighetsgränser som anpassas efter rådande förhållanden och att det leder till att de följer hastigheterna bättre. Därmed hoppas vi också på ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Första försöket med variabla hastigheter startar nu i Skåne, säger Lars-Olof Landerfors, som är nationell projektledare vid Vägverket.

- Vi anser att det är onödigt att kräva att trafikanterna kör i 50 km/tim när det inte behövs, samtidigt som vi tror att de lättare kan acceptera att hålla 50 km/tim när de ser att en buss är på väg ut, säger Björn Ekelund på Vägverket Region Skåne.

När skylten lyser 50 har trafikanterna på riksväg 11 vid Kyrkheddinge väjningsplikt mot bussen som ska ut. Den regeln gäller överallt där det är 50 km/tim även på landsbygd.

På andra hållet längs riksväg 11 – i östlig riktning – kommer trafik upp på vägen via påfartsramper. Där sänks hastigheten från 90 till 70 km/tim när något fordon kommer upp på rampen. Det ska både underlätta för dem som ska köra in på vägen och förbättra trafiksäkerheten.

- I Skåne har vi ytterligare tre försöksplatser på gång under våren 2004. På dessa platser sänks hastigheten vid korsningar där det är svårt för trafik på en mindre väg att komma ut på den stora vägen. Det är E 65 vid Lemmeströ öster om Svedala, väg 21 vid Vanneberga och E22 vid Fogdarp, avslutar Björn Ekelund.

Vägverket genomför under åren 2003-2007 försök med variabla hastighetsgränser på 17 platser runtom i Sverige. På dessa ställen installeras omställbara vägmärken, som visar högsta tillåtna eller rekommenderade hastighet beroende på om det är t ex risk för halka, risk för köbildning eller mycket tät trafik, olycksrisk i korsningar eller barn på väg till skolbussen.

Följande sträckor ingår i försöket:

Vägverket Region Norr Lv 582 Alvik (sydväst Luleå)

Vägverket Region Mitt E 4 Gävle – Axmartavlan
E 4 Sundsvall
E 4 Hudiksvall

Vägverket Region Mälardalen E 18 Västjädra – Skälby (väster Västerås)

Vägverket Region Stockholm E 4 Södertälje – Stockholm

Vägverket Region Sydöst E 22 Åryd – Ronneby
Lv 137 Ölandsbron

Vägverket Region Väst E 6 Tingstadstunneln (Göteborg)
E 6 Uddevallabron
E 6 Mölndal
E 6 Halland
Rv 45 Götatunneln (Göteborg)

Vägverket Region Skåne E 22 Fogdarp (väster Hörby)
E 65 Lemmeströ (öster Svedala)
Rv 11 Kyrkheddinge (öster Staffanstorp)
Rv 21 Vanneberga (östra infarten Vinslöv)

Ytterligare information lämnas av:
Nationell projektledare Lars Olof Landerfors, Vägverket, tel 070 – 528 88 46

Vägverket Region Norr (Västerbottens- och Norrbottens län)
Försökssamordnare Irina Jonsson, tel 0920 – 24 37 39

Vägverket Region Mitt (Dalarnas-, Gävleborgs-, Västernorrlands- och Jämtlands län)
Försökssamordnare Lars Ljungberg, tel 026 – 14 73 41

Vägverket Region Mälardalen (Uppsala-, Södermanlands-, Örebro- och Västmanlands län)
Försökssamordnare Stefan Tykesson, tel 016 – 15 71 35

Vägverket Region Stockholm (Stockholm- och Gotlands län)
Försökssamordnare Alf Peterson, tel 08 – 757 67 54 eller mobil 070-558 01 22

Vägverket Region Sydöst (Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar- och Blekinge län)
Försökssamordnare Kristian Lorentzon, tel 036 – 19 21 59

Vägverket Region Väst (Hallands-, Västra Götalands- och Värmlands län)
Försökssamordnare Jarl Wilfing, tel 031 – 63 51 57

Vägverket Region Skåne (Skåne län)
Försökssamordnare Björn Ekelund, tel 044 – 19 50 99

Huvudkontoret