Morphic Technologies

Omstrukturering och rationalisering

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 17:14 CEST


Som tidigare meddelats har Morphic Technologies inlett ett omstruktureringsarbete med syfte att fokusera på kärnverksamheterna Vind och Bränsleceller. Till följd av detta har idag sidoverksamheten Dynamis AB avyttrats till Binar AB. Transaktionen kommer endast marginalt påverka bolagets finansiella ställning positivt. För att möjliggöra avyttringen har sammanlagt 11 medarbetare fått lämna företaget.

I övriga delar av sidoverksamheterna har lågkonjunktur medfört att rationaliseringar är nödvändiga. Till följd av detta har ett 30-tal medarbetare i koncernen sagts upp och ytterligare varsel kan inte uteslutas. Koncernen har efter rationaliseringarna cirka 200 anställda.

För dotterbolagen Aerodyn AB och Finshyttan Hydro Power AB pågår en process avseende en avyttring.

För att lyckas med en kraftfull expansion och till fullo ta till vara på potentialen av Morphics vindverksamhet för bolaget en dialog med industriella och finansiella partners. Det är i dagsläget svårt för bolaget att uttala sig om tidplanen för ovanstående process mer än att det skall bli klart under 2009.
"Sedan vi i höstas beslutade om att renodla verksamheten inom Morphickoncernen har högsta prioritet varit att anpassa vår kostnadsmassa i enlighet med hur efterfrågan på våra produkter utvecklas. Vi kan konstatera att verksamheten påverkas av den allmänna konjunkturen och finansläget. Avyttringen och rationaliseringarna ger oss förbättrad möjlighet till kostnadskontrollen, samtidigt som vi fortsätter ha fokus på renodling av vår verksamhet", säger Martin Valfridsson, VD för Morphic Technolgies AB.

För mer information, kontakta:
Johannes Falk, Vice President Corporate Strategy & Investor Relations, Morphic Technologies AB (publ)
Tel: +46 (0)70-676 73 93
E-mail: johannes.falk@morphic.com
Detta är Morphic
Morphic är en svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller och vindkraft. Koncernen har cirka 200 anställda och verksamheten bedrivs i sex länder - Sverige, Norge, Japan, Grekland, Italien och Schweiz. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm och antalet aktieägare uppgår till cirka 28 800.