Milou Communication AB

Omtanke, närhet och kvalitet bland ettor och nollor - Milou Communication levererar ny digital närvaro till Affärsverken.

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 15:32 CET

Affärsverkens verksamhet är väldigt varierad – med en förväntan och ambition att alltid fokusera på att erbjuda bästa möjliga service till kunderna. Med sin nya onlinesatsning från Milou Communication där affarsverken.se är i centrum, har den digitala närvaron möjlighet att både leva upp till och överträffa denna ambition.

Som ett led i den verksamhetsresa bolaget befinner sig på, uppstod ett tydligt behov av att även förnya den digitala närvaron för Affärsverken. Att helt enkelt skapa en webbplats som fokuserade på användarnas och kundernas behov och ger dem en digital service och omtanke som motsvarar varumärkets löften. För en tid sedan lanserades därför nya affarsverken.se

Det var ingen tvekan kring om vi ville vara med om nysatsningen på affarsverken.se – att bygga vidare på ett så omfattande varumärke och verksamhet är precis i linje med vad vi strävar efter. Att Affärsverken i tillägg lägger extra kraft på begreppet ”service”, visar hur mycket de bryr sig om sina användare.” säger Patrik Jonsson, VD Milou Communication.

Sex affärer – en gemensam webbplats

Även om rollen som elleverantör är den som Affärsverken kanske är mest bekant för, är det viktigt att förstå bredden i det totala erbjudandet. Hela sex olika affärsområden existerar under varumärket – elhandel, elnät, fjärrvärme, renhållning, stadsnät och skärgårdstrafik skall alla dra nytta av och kunna fortsätta utvecklas med hjälp av en förnyad digitalsatsning.

Vi vet att vi representerar en varierad verksamhet.” säger Anna Wallin, Marknadschef Affärsverken. ”Och det är inte alltid lätt att undvika komplexitet och otydlighet i en lösning där flera olika affärer och budskap skall samsas om utrymmet. Men vi visste att en satsning var nödvändig för att nå ut med en bild av Affärsverken som stämmer överens med var vi befinner oss på vår pågående resa. Och det blev så väldigt bra.” fortsätter Anna och ler.

Mycket kraft har därför lagts på att skapa en tydlig och lättarbetad informationsstruktur som tar besökaren till det hon söker fortast möjligt. Ett konsekvent användande av färgkodning för de olika områdena Affärsverken representerar, är ett bra exempel på hur designen av sidan stöttar strukturen. Webbplatsen är i tillägg ”responsiv” vilket innebär att struktur, design och kod tagits fram för att även möta det ökade användandet av surfplattor och smarta mobiler. Besökarna behöver inte kompromissa eller försöka komma ihåg adressen till en mobilsida – affarsverken.se anpassar sig helt enkelt efter det sätt som används vid besöket. ”Ett modernt företag som representeras av en framtidssäkrad digital närvaro – det känns väldigt bra att kunna säga det och faktiskt mena varje ord” säger Anna Wallin.

Den nya lösningen innebär också ett mycket större fokus på att genomföra affärer och ärenden direkt på webbplatsen. Exempelvis har det blivit väldigt enkelt att se faktiska elpriser baserade på en specifik boendesituation och även genomföra själva avtalstecknandet direkt på affarsverken.se. En stor mängd av de vanligast förekommande frågorna, besvaras även de på hemsidan vilket gör att de kunder som vill, kan sköta det mesta av sin relation till Affärsverken via internet.

Affärsverken är välkända i Sverige. Och vem vill inte jobba med att vidareutveckla något som många har en relation till? Att ta vara på allt bra som redan finns och sedan arbeta för att det skall bli ännu bättre.” avslutar Patrik Jonsson, VD Milou Communication.

Beställare – Affärsverken

  • Anna Wallin, Marknads- och försäljningschef
  • Helen Söderström, Informationsansvarig

Projektledning, formgivning, interaktionsdesign och utveckling – Milou Communication

  • Jesper Gunnarsson, Formgivare
  • Christian Rosberg. Utvecklare
  • Christian Direnius, Utvecklare
  • Lotta Danielsson, Projektledare

Affärsverken

Affärsverkens verksamhet är bred och varierad, men för alla som arbetar i organisationen finns en gemensam nämnare – god service. För oss innebär god service att kundens vardag, med el, värme, internet och tömda avfallskärl, ska fungera utan problem. Våra kunder, både privatpersoner och företag, finns framförallt i Karlskrona. Våra elhandelskunder finns däremot över hela Sverige, i stort sett i samtliga nätområden runt om i landet. 

Vi bedriver vår verksamhet utifrån en gemensam värdegrund där ledorden för allt vi gör är; Omtanke – Närhet – Kvalitet. Oavsett om du jobbar hos oss eller är en av våra kunder är det vårt mål att det vi gör skall genomsyras av denna värdegrund.

www.affarsverken.se


Milou Communication

Milou är en av Sveriges mest erfarna byråer med en både bred och djup kompetens kring strategi, affärsutveckling, design och teknikutveckling för digitala kanaler.

Våra leveranser återfinns i flera olika branscher, kanaler och sammanhang över hela Norden. Och tillsammans med våra kunder strävar vi efter att leverera bästa möjliga lösning för att stötta respektive affär - alltid med målet att satsningarna skall göra saker enklare samt mer uppskattade och effektiva.

www.milou.se

www.facebook.com/miloucommunication