Lunds universitet

Omtvistad psykolog blir hedersdoktor i Lund

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:05 CEST

Philip Zimbardo, känd för ett kontroversiellt fängelseexperiment, har utsetts till hedersdoktor vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Övriga forskare som tilldelas samhällsvetarnas hederstitel är statsvetaren och FN-chefen Kathleen Cravero och sociologen och geografen Andrew Sayer. De promoveras tillsammans med övriga nyblivna doktorer den 29 maj i Lunds domkyrka.

Philip Zimbardo blev känd för ett fängelseexperiment som han gjorde vid Stanford University i början av 70-talet. Experimentet gick ut på att studera människors sociala roller och beteenden i fångenskap. Deltagarna, som blev slumpmässigt utsedda till antingen fångar eller fångvaktare i ett tillfälligt fängelse i universitetets källare, visade sadistiska och förnedrande tendenser. Experimentet fick till slut avbrytas och vissa forskare dömde ut det som ovetenskapligt och oetiskt.
Efter skandalen i Abu Ghraib-fängelset 2004, där fångvaktare förnedrat fångar, skrev Philip Zimbardo om detta och drog paralleller till sitt experiment i boken "The Lucifer Effect: Understanding how good people turn evil." Förutom det kända fängelseexperimentet har Philip Zimbardo skrivit en mängd böcker om allt från ondska och terrorism till blyghet, övertalning och hypnos.

Kathleen Craveros är chef för FN-organet BCPR (Bureau of Crisis Prevention and Recovery) som ägnar sig åt att förebygga konflikter men också åt att bygga upp krigsdrabbade länder.
Hon har gett intensivkurser för lundastudenter om FNs arbete vid krishärdar och hon medverkar till att bygga upp en ettårig utbildning i International Development and Management som vänder sig till redan yrkesaktiva personer inom internationella organisationer.
Hennes forskningsområden är utvecklingsekonomi, internationell politisk ekonomi, internationella relationer och amerikansk utrikespolitik.

Andrew Sayer har bland annat gjort sig känd för sin bok The Moral Significance of Class. I den vidareutvecklar han Pierre Bourdieus analys av kulturellt och ekonomiskt kapital med fokus på ojämlikhetens betydelse för hur människor värdesätter varandra och vad det får för inverkan på individens självkänsla. Sayer försöker förklara hur det kommer sig att klass förnekas, trots att klasstillhörighet har en enorm betydelse för individens handlingsutrymme och "livschanser". Bland sina forskarkollegor är han dock mest känd för sitt arbete med att utveckla den kritiska realismen som kunskapsbas för samhällsvetenskaplig forskning och för sitt idoga arbete med att sudda ut gränserna mellan olika vetenskapliga discipliner.

För mer information tala med Emma Danielsson på telefonnummer 046-222 72 08