Dietisternas Riksförbund

Omvårdnad i äldreomsorgen – mer än en matlåda

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 06:35 CEST

Äldre människor med flera olika sjukdomar är en grupp med stort behov av en vård som ser till individens samlade situation under en längre, sammanhängande tid. Detta ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet och samverkan över specialitets-, professions- och organisationsgränser.

- För att möta de komplexa behov av vård som många äldre har, fordras geriatrisk kompetens inom flera olika områden, menar Anne Ekdahl, ordförande i Svensk Geriatrisk Förening.
Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och sjuksköterskor med specialitetsinriktning inom äldrevård och äldreomsorg behövs för att tillgodose den äldre patientens speciella behov avseende omvårdnad, nutrition och rehabilitering. Dessutom behövs ett ökat antal geriatriska vårdplatser där man bedriver situationsorienterad vård och ser alla individens behov - inte "bara" ställer diagnos och skickar hem. Andelen äldre i befolkningen ökar och hög ålder är den största riskfaktorn för sjukdom.

- Undernäring är ett stort och resurskrävande - men tyst - problem. För att erbjuda god och säker vård när det gäller näringsproblem, för utarbetande av rutiner och för utbildning av personal behövs nutritions-kompetens i kommunerna, menar Elisabet Rothenberg, ordförande i Dietisternas riksförbund, DRF.

- Det behövs en sammanhållen lagstiftning och etisk kod för hela vård- och omsorgsområdet säger Helena Gustafsson ordförande Riksföreningen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS).
För att vården ska bli värdig krävs mer resurser och ökad kunskap inom flera olika områden.

Imorgon arrangeras ett frukostseminarium i Almedalen, med syfte att belysa vikten av gemensamt strategiskt arbete, ökade resurser och kompetenshöjning inom äldreomsorgen.
(se inbjudan i separat dokument)

Samverkande arrangörer är

  • Dietisternas Riksförbund (DRF)
  • Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbunds
    Sektion för Gerontologi och Geriatrik
  • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
  • Svensk Geriatrisk Förening (SGF),
    en sektion inom Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet
  • Riksföreningen för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS)

Tid: torsdagen den 2 juli kl 8.30 - 10. Frukost serveras från kl 08.15.
Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cevins gata 1, Visby

Varmt välkommen!

För ytterligare upplysningar kontakta
Elisabet Rothenberg, ordförande.
tfn 0706-41 45 81, E-post: elisabet.rothenberg@vgregion.se