Finansdepartementet

Omvänd momsskyldighet inom byggsektorn träder i kraft

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 11:57 CET

Regeringen har i dag beslutat att de nya bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn ska träda i kraft den 1 juli 2007.

Syftet med bestämmelserna är att förhindra momsfusk inom byggsektorn och att förbättra konkurrensmöjligheterna för seriösa byggföretag som riskerar att slås ut av fuskande företag. Byggsektorn är enligt Skatteverket en av de sektorer där svartjobb och momsfusk är vanligast. Vid omvänd skattskyldighet är den som köper varor eller tjänster skattskyldig istället för säljaren.

De tjänster som omfattas av förslaget är
- mark- och grundarbeten (t.ex. rivning av hus)
- bygg- och anläggningsarbeten (t.ex. uppförande av hus och byggnader, takarbeten, anläggning av motorvägar och vägar)
- bygginstallationer (t.ex. elinstallationer, isoleringsarbeten, VVS)
- slutbehandling av byggnader (t.ex. putsarbeten, byggnadssnickeri, golv- och väggbeläggning, glasmästeri)
- byggstädning
- uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner med förare och uthyrning av personal till byggtjänster


Kontakt:
Anna Unsgaard
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 30 25
0703-56 30 32
registrator@finance.ministry.se

Fredrik Fries
kansliråd
08-405 15 10
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:130 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/60966)