Finansdepartementet

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 10:58 CET

Regeringen och samarbetspartierna lämnar idag en remiss till Lagrådet med förslag som innebär att den som köper en vara eller en tjänst inom byggsektorn blir skattskyldig och ska betala moms till staten. Förslaget hindrar säljare att fiffla med momspengarna.

Staten förlorar cirka 100 miljarder kronor varje år på grund av skattefusk, enligt uppskattningar av Skatteverket. Skattefusk leder också till snedvriden konkurrens. Seriösa företagare riskerar slås ut av fuskande företag. Byggsektorn är enligt Skatteverket en av de sektorer där svartjobb och momsfusk är vanligast.

I lagrådsremissen föreslås att regler om omvänd skattskyldighet införs i mervärdesskattelagen för att motverka undandragande av moms inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet innebär att den som köper en tjänst blir skattskyldig, i stället för den som säljer tjänsten. Enligt förslaget ska omvänd skattskyldighet gälla vid omsättning av vissa byggtjänster och uthyrning av arbetskraft för byggtjänster. För att omvänd skattskyldighet ska gälla krävs i princip att den som förvärvar byggtjänsten är ett byggföretag.

För att kunna införa de föreslagna reglerna behöver Sverige ett bemyndigande från EU.

Regeringen och samarbetspartierna vänsterpartiet och miljöpartiet står bakom lagrådsremissen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.Kontakt:
Anette Törnqvist
Pressekreterare
08-405 14 86
070-548 76 80
registrator@finance.ministry.se

Fredrik Fries
Kansliråd
08-405 15 10