Mongara AB

Omvärldsbevakning en del av medarbetarskapet

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 09:58 CET

Att arbetslivet ställer stora krav på mig som medarbetare och inte bara som specialist i min yrkesroll är givet. Vi drivs idag av en övertygelse om att kompetensutveckling och förändring handlar om fyra kompetensområden, nämligen värdegrund, gruppen, social kompetens och sakkompetens.

Ju större bidrag jag kan ge som medarbetare inom ovanstående områden ju högre värde har jag för företaget och verksamheten. En av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå detta är att aktivt titta sig omkring och fånga upp saker som kan påverka mitt jobb positivt, med ett konsultord kallar vi det omvärldsbevakning. Anders skriver om detta i följande blogginlägg och då handlar det inte bara om det som sker i hans egen bransch.

Läsa mer om våra tankar kring medarbetarskap.

Du får här även andra tips om hur du kan omvärldsbevaka.

 

Mongara har bidragit till förändring och verksamhets- utveckling av företag och organisationer i snart 20 år. För en del kunder är det vi som genomför utbildning inom ledarskap, kommunikation och affärsutveckling. För andra frigör vi förbättringsmöjligheterna genom att arbeta med utvecklings och innovationsprocesserna hos dem. Alltid med mod och kraft som ger dig konkreta resultat!