Kulturdirekt

Omvandlaren av Andreas Gedin

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 09:00 CEST

Omvandlaren är en mekanisk konstruktion uppfunnen av konstnären Andreas Gedin som invigs på Weld den 4:e oktober kl. 19. Den kan förvandla en icke-betalande konstevenemangsbesökare till en betalande. Verket ställer bland annat frågan om det är någon väsentlig skillnad på icke-betalande och betalande besökare och i förlängningen hur man värderar kulturupplevelser. Detta knyter också an till frågan om vilka relationer det råder mellan upplevelser och pengar och mellan kulturella och ekonomiska värden. Hur ser egentligen denna bytesmarknad ut? Vilka växelkurser är det som gäller? Och hur mycket kostar pengar? I grunden ligger också frågan om hur någonting som inte är konst kan omvandlas till konst, och tvärtom.

I anslutning till invigningen anordnas en av konstnären curaterad föreläsningskväll på temat omvandling. De tre föreläsningarna är tänkta att liksom inringa ämnet och den kunskap och information föreläsarna förmedlar kan betraktas som tre stycken tillfälliga, konceptuella verk i denna tillfälliga konsthändelse. De belyser Omvandlaren från tre olika håll: gycklaren Arkadia (Anders Sebring) föreläser om alkemins förvandlingsnummer, ekonomen Peter Bergman förklarar hur valutakurser räknas ut och Carmen Blanco från Latinamerikagrupperna berättar om vilka konsekvenser guldbrytningen i Latinamerika för med sig.

Andreas Gedin har verkat som konstnär sedan början av 1990-talet. Sedan dess har han ställt ut regelbundet nationellt och internationellt. Nyligen separata utställningar på Göteborgs konstmuseum och Malmö konstmuseum (båda 2011) och grupputställningar som ”Modernautställningen” (Moderna Museet, 2010), ”Svensk konceptkonst” (Kalmar konstmuseum, 2010) och ”Cash Flow” (Botkyrka konsthall (2010).

Konstnärskapet är genomgående konceptuellt men ofta har idéerna en estetisk gestaltning. Verken kombinerar intresset för historia, språk, logistik, och maktrelationer och är ofta textbaserade. Texterna kan vara talade, planterade, graverade eller nedtecknade. I det konstnärliga arbetet ingår också författande, forskning och curaterande. Andreas Gedin bor och arbetar i Stockholm och är fil.dr i fri konst.

För mer information
Kontakta
Fredrik Wåhlstedt
08-30 94 50 / 073-3642 318
fredrik.wahlstedt@weld.se 

Om Kulturdirekt
Kulturdirekt samlar Stockholms fria kulturliv på webben och i Kulturhuset vid Sergels torg. Som medlemsförening är vårt primära syfte är att underlätta mötet mellan Stockholms läns kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Vi är det fria kulturlivets demokratiska plattform där alla medlemmar, på lika villkor, ska ha möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.