Modern Times Group MTG AB

OMVANDLING AV A-AKTIER TILL B-AKTIER

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 08:53 CEST

 

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) ('MTG' eller 'Koncernen'), tillkännagav idag att det totala antalet A-aktier har minskat till 15.901.426 och det totala antalet B-aktier har ökat till 50.785.616 under augusti, som ett resultat av en omvandling av totalt 111.953 A-aktier till B-aktier i MTG. Det totala antalet emitterade och utestående aktier i MTG är oförändrat och uppgår till 65.877.042. Till följd av omvandlingen uppgår antalet rösträtter i MTG till 201.699.876 och det totala aktiekapitalet till 329.385.210 kr. Varje A-aktie berättigar till tio rösträtter och varje B-aktie berättigar till en rösträtt.

Aktieägare kan begära omvandling av hela, eller delar av, innehav av A-aktier till B-aktier i januari och juli varje år.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Tel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker
Matthew Hooper / Oscar Hyléen
Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024
E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor
Bert Willborg
Tel: +44 (0) 791 2280 850
E-post: bert.willborg@mtg.se

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ungern, Slovenien och på Balkan. MTGs TV-tillgångar når över 100 miljoner människor i 24 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media - Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på OMX Nordiska Börs Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2008 klockan 18.00 (CET).