SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

Omvandling av aktier

Pressmeddelande   •  Apr 30, 2012 10:08 CEST

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under april månad har på aktieägares begäran 400 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 569 470 364.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 96 040 030 aktier av serie A och 609 070 064 aktier av serie B.

Stockholm den 30 april 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2012 klockan 10.00 CET.

 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper, sågade trävaror och förpackningslösningar. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 44.000 anställda. Mer information på www.sca.com

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.