NCC AB

Omvandling av aktier i NCC AB

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:14 CET

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Såsom ett led i L E Lundbergföretagen AB:s försäljning av aktier i NCC AB, har 10 850 000 aktier av serie A omvandlats till serie B.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 31 546 448 aktier av serie A och 76 889 374 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår efter omvandlingen till 392 353 854.

För frågor, vänligen kontakta:
Annica Gerentz, Informationsdirektör NCC AB, +46 (0)70 398 42 09
Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, +46 (0)70 354 80 35

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2009 en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda.