NCC AB

Omvandling av aktier i NCC AB

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:56 CEST

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under september 2010 har på aktieägares begäran 171 923 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 390 797 547.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 31 373 525 aktier av serie A och 77 062 297 aktier av serie B.

För frågor, vänligen kontakta:
Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, +46 (0)70 354 80 35

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2009 en omsättning på 52 Mdr SEK och 18 000 anställda.