NCC AB

Omvandling av aktier i NCC AB

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:53 CET

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under februari 2011 har på aktieägares begäran 29 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 389 898 447.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 31 273 625 aktier av serie A och 77 162 197 aktier av serie B.

För frågor, vänligen kontakta
:
Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, +46 (0)70 354 80 35

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på
www.ncc.se/press
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2010 en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2010 var 49 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 000.