NCC AB

Omvandling av aktier i NCC AB

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2011 16:21 CET

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober 2011 har på aktieägares begäran 39 800 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 388 640 247.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 31 133 825 aktier av serie A och 77 301 997 aktier av serie B.

För frågor, vänligen kontakta:
Johan Bergman, IR-ansvarig, +46 (0)70-354 80 35

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2011 , kl 15.00.

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2010 var 49 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 000.