NCC AB

Omvandling av aktier i NCC AB

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 16:13 CEST

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars 2012 har på aktieägares begäran 500 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 384 140 247.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 30 633 825 aktier av serie A och 77 801 997 aktier av serie B.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, IR-ansvarig, 08-585 523 53, 070-354 80 35

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2012, kl.14.00 .

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2011 en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 500 anställda

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.