NCC AB

Omvandling av aktier i NCC AB

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2012 13:10 CET

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december 2012 har på aktieägares begäran 299 899 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 379 640 796.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 30 133 886 aktier av serie A och 78 301 936 aktier av serie B.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, IR-ansvarig, 08-585 523 53, 070-354 80 35

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2012, kl.13.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2011 en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 500 anställda

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.