NCC AB

Omvandling av aktier i NCC AB

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 11:44 CEST

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juni 2013 har på aktieägares begäran 100 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 371 990 796.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 29 283 886 aktier av serie A och 79 151 936 aktier av serie B. Bolaget innehar 592 500 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, IR-ansvarig, 08-585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2013, kl.11.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.