Skanska AB

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2018 13:03 CEST

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars 2018 har på aktieägares begäran 4 278 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 663 296.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 751 136 aktier av serie A, och 400 151 936 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.