Skanska AB

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2012 12:55 CET

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december 2012 har på aktieägares begäran 416 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 431 859.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 947 643 aktier av serie A, och 399 955 429 av serie B. 

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 88 51

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.