Fjärde AP-fonden (AP4)

Omvandlingsrätter Ericsson avslutad

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 14:03 CEST

Genom pressmeddelande den 21 juli 2004 lämnade undertecknade aktieägare i Telefonaktiebolaget LM Ericsson ("Ericsson") ett offentligt erbjudande ("Erbjudandet") till blivande innehavare av s.k. omvandlingsrätter i Ericsson att överlåta dessa rätter till oss mot en kontant ersättning om 1,10 kronor per styck.

Acceptperiod för Erbjudandet har varit 20 september – 20 oktober 2004.

Sedan acceptperioden nu är avslutad tillkännages härigenom att vi genom Erbjudandet förvärvat 36 363 982 st omvandlingsrätter, vilka berättigar till omvandling av 36 363 982 st B-aktier i Ericsson till motsvarande antal A-aktier i bolaget, vilka sistnämnda i sin tur ger 1,3 % av det totala antalet röster i Ericsson under antagande att samtliga utgivna omvandlingsrätter utnyttjas.

De 36 363 982 st omvandlingsrätter vi sålunda förvärvat genom Erbjudandet kommer att fördelas mellan oss enligt följande:

Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt 2 509 115 st
Andra AP-fonden 2 654 571 st
Arbetsmarknadsförsäkringar, pensionsförsäkringsaktiebolag4 763 682 st
Fjärde AP-fonden 2 872 755 st
Första AP-fonden3 090 938 st
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 1 963 655 st
Handelsbanken Fonder2 072 747 st
Handelsbanken Liv Försäkrings AB 109 092 st
Nordeas fonder i Sverige och Luxemburg 3 418 214 st
Robur fonder 6 690 972 st
SEB fonder 3 127 302 st
SPP Fonder 763 644 st
Tredje AP-fonden 2 327 295 st
Totalt 36 363 982 st

Våra innehav av aktier och röster i Ericsson per den 20 oktober 2004 efter förvärvet av omvandlingsrätter och omvandling framgår av nedanstående tabell (även här antages att samtliga utgivna omvandlingsrätter utnyttjas).

Kapital %Röster %
Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt 1,510,95
Andra AP-fonden 1,140,94
Arbetsmarknadsförsäkringar, pensionsförsäkringsaktiebolag1,971,29
Fjärde AP-fonden 1,190,78
Första AP-fonden1,180,92
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 0,531,2
Handelsbanken Fonder0,80,48
Handelsbanken Liv Försäkrings AB 0,010,04
Nordeas fonder i Sverige och Luxemburg 1,470,96
Robur fonder 2,371,58
SEB fonder 1,220,82
SPP Fonder 0,370,21
Tredje AP-fonden 1,080,84
Totalt 14,8411,01

Betalning av likviden för de omvandlingsrätter vi förvärvat genom Erbjudandet kommer att påbörjas den 29 oktober 2004.

Frågor i ärendet besvaras av:

Marianne Nilsson, Robur, Tel: 08-58 59 24 15
Peter Rudman, Nordeas fonder i Sverige och Luxemburg, Tel: 0733-57 70 23
Mats Guldbrand, AMF Pension, Tel: 08-696 31 24
Björn Lind, SEB Fonder, Tel: 0705-57 28 66

Stockholm den 27 oktober 2004

Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt

Andra AP-fonden

Arbetsmarknadsförsäkringar, pensionsförsäkringsaktiebolag

Fjärde AP-fonden

Första AP-fonden

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Handelsbanken Fonder

Handelsbanken Liv Försäkrings AB

Nordeas fonder i Sverige och Luxemburg

Robur fonder

SEB fonder

SPP Fonder

Tredje AP-fonden

Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tiden åt svenska pensionärer och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet.