Fjärde AP-fonden (AP4)

Omvandlingsrätter i Ericsson

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2004 14:14 CEST

Offentligt erbjudande avseende omvandlingsrätter i Ericsson enligt tidigare avisering.

  • En grupp svenska institutionella aktieägare lämnar ett offentligt erbjudande om färvärv av de omvandlingsrätter som föreslås bli utgivna till A-aktieägarna i Ericsson i samband med ändringar i röstvärdesstrukturen.
  • För varje omvandlingsrätt erbjuds 1,10 kronor kontant.
  • Acceptperioden beräknas bli 20 september - 20 oktober 2004.

Se bifogat för pressmeddelandet i sin helhet.

Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tiden åt svenska pensionärer och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet.