NASDAQ OMX

OMX - Bokslutskommuniké 2006 - vinst per aktie ökade med 64 procent

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:12 CET

2006
· Intäkterna uppgick till 3 610 (3 136) Mkr
· Rörelseresultatet ökade till 1 211 (910) Mkr
· Resultatet efter finansiella poster steg till 1 151 (846) Mkr
· Resultatet efter skatt ökade till 911 (543) Mkr
· Resultat per aktie ökade till 7,64 (4,66) kr
· Avkastningen på eget kapital steg till 20 (12) procent
· Styrelsen föreslår utdelning om 6,50 (9,50) kr per aktie, varav 2,00 (3,50+3,00) kr utgör extrautdelning

Fjärde kvartalet 2006
· Intäkterna ökade till 1 025 (847) Mkr
· Rörelseresultatet steg till 355 (263) Mkr
· Resultatet efter finansiella poster ökade till 339 (255) Mkr
· Resultatet efter skatt steg till 296 (187) Mkr
· Resultat per aktie ökade till 2,47 (1,62) kr

"Förra året blev på många sätt ett nytt rekordår för OMX - med de högsta intäkterna och det högsta rörelseresultatet i företagets historia. Resultatet per aktie ökade med 64 procent jämfört med föregående år och avkastning på eget kapital uppgick till 20 procent. Efter några år av struktur- och förändringsarbete är OMX nu väl positionerat inom den globala börsindustrin, en bransch som kännetecknas av en stark strukturell tillväxt. Vi har sett en kraftigt ökad aktivitet i samtliga våra affärsområden under året." säger Magnus Böcker, VD och koncernchef, OMX.

På följande sidor bifogas bokslutskommuniké för OMX 2006.

Rapporten finns tillgänglig på www.omxgroup.com.

En press- och analytikerträff kommer att hållas idag, kl 11.00, i OMX lokaler på Tullvaktsvägen 15, Stockholm. Press- och analytikermötet kommer att direktsändas via internet på www.omxgroup.com, där även presentationsmaterial kan laddas ned. Det kommer också att vara möjligt att deltaga i presentationen via telefonkonferens på följande telefonnummer, 08-505 202 70 (Sverige), +44 (0) 208 817 9301 (Storbritannien), +1 718 354 1226 (USA).
Rapporten kommer att presenteras av OMX VD och koncernchef Magnus Böcker och CFO Kristina Schauman.


För ytterligare information, kontakta:
Jakob Håkanson, chef Investor Relations, OMX +46 8 405 60 42
Niclas Lilja, presskontakt, OMX +46 8 405 63 95


Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den Nordiska Börsen erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Den Nordiska Börsen är ett begrepp som används i marknadsföringssyfte och är inte en juridisk person. Begreppet beskriver det gemensamma erbjudandet från Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Stockholmsbörsen, Islandsbörsen, Tallinnbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen. OMX integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för över 60 börsorganisationer i fler än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i den finansiella sektorn på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.