NASDAQ OMX

OMX förvärv av den isländska börsen slutfört

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:19 CET

OMX har idag slutfört förvärvet av Eignarhaldsfelagid Verdbrefathing (EV), ägare av den isländska börsen (ICEX) och den isländska värdepapperscentralen (ISD). Betalning till EVs aktieägare består som tidigare kommunicerats av 2 067 560 nyemitterade aktier i OMX och det totala antalet utestående aktier i OMX uppgår därmed från och med idag till 120 640 467.

OMX betalar även en preliminär kontant ersättning motsvarande EVs överlikviditet och likvida tillgångar uppgående till 409 miljoner isländska kronor (ca 41 miljoner svenska kronor). Den kontanta ersättningen kan komma att justeras i samband med att en slutlig värdering av tillgångarna genomförs, vilket kommer att ske innan årets slut.

EV konsolideras i OMX räkenskaper från och med den 1 december. Samma dag noteras OMX aktie även på ICEX.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Håkanson, chef Investor Relations, OMX +46 8 405 60 42


Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den Nordiska Börsen erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Den Nordiska Börsen är ett begrepp som används i marknadsföringssyfte och är inte en juridisk person. Begreppet beskriver det gemensamma erbjudandet från Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Stockholmsbörsen, Tallinnbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen. OMX integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för över 60 börsorganisationer i fler än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i den finansiella sektorn på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.