NASDAQ OMX

OMX inleder samarbetsdiskussioner kring nätverk och datacenter

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 08:48 CEST

OMX, ledande expert inom börsindustrin, inleder diskussioner med extern partner om att utkontraktera drift av externa nätverk och datacenter. En dedikerad partner för externa nätverk och datacenter stärker OMX förmåga att leverera kompletta lösningar och att växa internationellt.

OMX har utvärderat ett antal olika förslag externa partners och beslutat att fortsätta förhandlingar med Verizon.

“OMX kommer även i fortsättningsvis att vara huvudansvarig för IT-lösningar till börser, clearing organisationer och CSDs världen över. Vi är övertygade att detta kommer att vara till nytta för våra kunder på global basis”, säger Markus Gerdien, chef för affärsområdet Market Technology, OMX.

Inga bindande överenskommelser har träffats mellan parterna och OMX planer för utkontraktering är föremål för förhandling av ett slutligt avtal. Finansiell information kommer att presenteras i samband med att parterna tecknat slutligt avtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Heidi Wendt, informationschef, OMX 08-405 72 93

Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Det gemensamma erbjudandet från OMX Nordiska Börs i Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm, Island, Tallinn, Riga och Vilnius omfattar över 800 bolag, inklusive den alternativa marknaden First North. OMX levererar teknologi till över 60 börser, clearingorganisationer och värdepapperscentraler i mer än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i sektorn Finans och fastighet på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.


Denna information offentliggörs enligt krav ställda i lag, noteringsavtal och föreskrifter.