Stockholmsbörsen AB

OMX lanserar nordisk alternativ marknad i Danmark

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 10:05 CEST

OMX kommer att lansera en alternativ marknadsplats i den nordiska regionen, riktad till småföretag som inte är redo för traditionell börsnotering. Syftet är att bidra till en livskraftig kapitalmarknad för småföretag. Den alternativa nordiska marknadsplatsen initieras genom lanseringen av en dansk alternativ marknadsplats i december, samt genom vidare utveckling av Nya Marknaden i Sverige. Så småningom kommer även Finland att inkluderas. Genom att erbjuda en alternativ marknadsplats underlättar OMX småbolagens anskaffning av riskkapital, vilket ytterligare stöder tillväxten i den nordiska regionen.

En alternativ marknadsplats möjliggör kapitalanskaffning för små onoterade bolag som är i en övergångsfas, exempelvis tillväxtföretag eller företag där ägandet övergår till en ny generation. Den nya marknadsplatsen kommer att anpassas till de små företagens behov och är kringgärdad av ett mindre omfattande regelverk än vad som gäller för börsnoterade bolag. När marknadsplatsen inrättats får investerarna en ordentlig möjlighet att investera i företag som inte handlas på börsen. Den nya marknadsplatsen kommer också att generera nya affärsmöjligheter för banker, värdepappersbolag och andra aktörer på finansmarknaden.

"Inom OMX strävar vi ständigt efter att främja tillväxt i den nordiska regionen på bästa möjliga sätt. Genom att inrätta en alternativ nordisk marknadsplats erbjuder vi även småföretagen en plats för anskaffning av riskkapital, där såväl professionella som privata investerare ges tillgång till små onoterade företag via samma handelssystem som används vid handel i aktier på OMX börser" säger Jukka Ruuska, chef för OMX Exchanges och VD för Stockholmsbörsen.

Som ett första steg i etableringen av den nordiska alternativa marknadsplatsen, presenterar Köpenhamnsbörsen, som är en del av OMX, idag ett förslag på koncept och regelverk för en alternativ marknadsplats i Danmark. Den danska alternativa marknadsplatsen förväntas kunna tas i drift i december, under förutsättning att nödvändiga myndighetstillstånd har erhållits.

"Den kommande alternativa marknadsplatsen är ett betydelsefullt nytt fenomen på den danska kapitalmarknaden", säger Jan Ovesen, chef för den danska aktiemarknaden inom OMX Exchanges. "Vi hoppas att marknadsplatsen leder till nya finansieringsmöjligheter för de små företag som vi anser vara så viktiga för finansiell tillväxt och välstånd i Danmark."

Den danska alternativa marknadsplatsen vänder sig till småföretag med ett marknadsvärde på upp till 400-500 miljoner danska kronor (50-70 miljoner euro). Den alternativa marknadsplatsen är i stor utsträckning reglerad via Köpenhamnsbörsen, vilket säkerställer en flexibel lösning särskilt anpassad till småföretagens behov. Kraven som ställs på företag som vill handlas på den alternativa marknadsplatsen kommer att vara lägre än för företag som handlas på börsen. Det ställs inga krav på att företagen ska ha drivit sin verksamhet i minst tre år och det finns inte heller någon lägre gräns för marknadsvärde eller krav på ägarspridning. Vidare ställs det inga krav på att företagen måste följa de internationella redovisningsnormerna (IFRS) eller att företagen måste följa någon bolagskod. Företagen på den danska alternativa marknadsplatsen kommer att få en "godkänd rådgivare" som följer och vägleder företaget under den tid som det handlas på marknadsplatsen.

Hela konceptet för en nordisk alternativ marknadsplats kommer att lanseras under första halvåret 2006. Det kommer att bygga på den befintliga Nya Marknaden i Sverige, vilken lanserades 1997, samt den kommande alternativa marknadsplatsen i Danmark. Så småningom kommer även Finland att inkluderas. Härigenom säkerställs ett gemensamt erbjudande för den nordiska regionen samt för utländska marknadsaktörer. Marknadsplatserna kommer i största möjliga utsträckning att bygga på börsernas befintliga infrastruktur, vilket medför att notering och handel kan erbjudas till ett konkurrenskraftig pris.
Det fullständiga förslaget till den danska alternativa marknadsplatsen finns på www.omxgroup.com/copenhagenstockexchange.

För ytterligare information eller kommentarer:
Anu Ilvonen, informationschef, OMX Exchanges +358 9 6166 7599

Om OMX Exchanges | OMX är en ledande partner för effektivare värdepapperstransaktioner. OMX består av två divisioner: OMX Technology och OMX Exchanges. Genom OMX Exchanges äger och driver OMX börserna i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius samt värdepapperscentralerna i Estland och Lettland. Via OMX Exchanges erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. För mer information, vänligen besök www.omxgroup.com.

Denna information kommer från Stockholmsbörsen, http://www.omxgroup.com/stockholmsborsen.

Följande filer finns att ladda ner:

http://www.waymaker.net/bitonline/2005/10/05/20051005BIT20140/wkr0010.pdf