Stockholmsbörsen AB

OMX lanserar nya nordiska realtidsprodukter

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 16:39 CEST

Som ett led i utvecklingen av den nordiska börsen lanserar OMX nya nordiska realtidsprodukter riktade till privata investerare, till Europas lägsta priser. Leverantörer av marknadsinformation till privata investerare får uppgifter om realtidskurser från OMX’ börser i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn till Europas bästa priser. Det nya systemet införs samtidigt som den nordiska listan lanseras den 2 oktober.

Jukka Ruuska, ansvarig för OMX’ affärsområde Nordic Marketplaces samt VD för Stockholmsbörsen, säger: ”I stort sett handlar det om att OMX’ erbjudande för informationsprodukter inte längre baseras på varje enskild börs verksamhet utan omfattar våra nordiska börser i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Vi kommer att lansera de nya produkterna den 2 oktober i samband med att den nordiska listan införs, så att privata investerare redan från början har tillgång till realtidskurser för samtliga bolag på den nordiska listan.”

Jukka Ruuska fortsätter: ”OMX tillhandahåller information från börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn för att ge privata investerare tillgång till den allra bästa informationen, dvs. realtidskurser, precis som professionella investerare. Det kommer att ge investerarna optimala förutsättningar för säker handel på våra nordiska marknadsplatser.”

Leverantörerna av marknadsinformation betalar 1 euro per månad i royalty till OMX för varje enskild slutkund. Då ingår information om aktie- och obligationskurser och bolagsinformation från bolag noterade på OMX’ börser i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Även realtidsinformation om derivat kommer att erbjudas för endast 1 euro per månad.

OMX kommer dessutom att erbjuda sina medlemmar särskilda realtidsprodukter med så kallade snapshot-kurser som används för börshandel via internetbank för privata kunder.

Från och med oktober kommer nordiska produkter baserade på aktier, obligationer och derivat även att vara tillgängliga för professionella investerare. De nya nordiska produkterna blir billigare än en kombination av de tre befintliga nationella produkterna. OMX kommer även att lansera nya produkter såsom realtidsprodukter med utökat orderdjup på 20 nivåer.

De nya informationsprodukterna kommer att avspegla OMX’ nordiska lista. Den nordiska listan ger en övergripande presentation av de noterade bolagen på börserna i Köpenhamn, Stockholm och Helsingfors samt en klassificering av bolagen efter storlek. I Large Cap ingår bolag med ett börsvärde på mer än 1 miljard euro, i Mid Cap bolag med ett börsvärde på mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro och i Small Cap bolag med ett börsvärde på mindre än 150 miljoner euro. Bolagen kommer även i fortsättningen att vara indelade i sektorer.

Den nya produktstrukturen väntas inte få någon större inverkan på OMX’ resultat på kort sikt.För mer information, vänligen kontakta:
Ulrika Areskog, informationschef, Stockholmsbörsen +46 8 405 6376

Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Via den nordiska börsen i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Riga, Tallinn och Vilnius kan OMX erbjuda tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. OMX’ integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för börser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och andra finansiella institutioner världen över. OMX är noterat på den nordiska börsen i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Mer information finns på www.omxgroup.com