NASDAQ OMX

OMX söker affärsmöjligheter i Östeuropa

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:52 CET

OMX har tagit initiativ till att undersöka möjligheterna för börser i Östeuropa att dra fördel av OMX erfarenheter från skapandet av den Nordiska Börsen och teknikförsäljning till mer än 60 börser i 50 länder.

OMX framgångsrika integration av de nordiska och baltiska marknadsplatserna till den Nordiska Börsen har genererat intresse bland andra börser i Europa. Många börser överväger partnerskap, uppgradering av teknologilösningar och andra åtgärder för att främja utvecklingen av deras marknadsplatser.

De initiala samtalen i Östeuropa kan eventuellt resultera i försäljning av konsulttjänster, tillhandahållande av teknologi eller andra former av partnerskap. OMX har också möten med ägare till östeuropeiska börser för att diskutera möjligheter för OMX att delta som ägare, givet att en potentiell överenskommelse skulle generera värde för den lokala marknaden och OMX aktieägare. Det är ännu för tidigt att säga vad resultat av dessa samtal blir.

För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Lilja, OMX +46 8 405 63 95

Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den Nordiska Börsen erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Den Nordiska Börsen är ett begrepp som används i marknadsföringssyfte och är inte en juridisk person. Begreppet beskriver det gemensamma erbjudandet från Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Stockholmsbörsen, Tallinnbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen. OMX integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för över 60 börsorganisationer i fler än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i den finansiella sektorn på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com