LinkMed

ONCOlog Medical får genombrottsorder i USA

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 10:54 CEST

LinkMeds portföljbolag ONCOlog Medicals har fått en order på sina avancerade bordstoppar AirPlateTM från en klinik i USA. I hård konkurens med etablerade företag på den viktiga amerikanska marknaden har ONCOlog valts som leverantör av behandlingsbordstoppar till protonterapianläggningen i Hampton, Virginia, USA. Anläggningen levereras av IBA och beräknas vara i klinisk drift i mitten av 2010.

Valet av PatLog bordstoppar AirPlateTM till Hampton kliniken förstärker samarbetet mellan ONCOlog och IBA och kommer att öka intresset för PatLog produkterna i sin helhet på den amerikanska radioterapimarknaden.

Den unika designen och prestandan i PatLogs bordstoppar produceras i två versioner, och den version AirPlateTM, som är speciellt anpassad för konventionell strålterapi, fick sitt genombrott i Europa i samband med orden från Akademiska Sjukhuset i Uppsala i början av 2009.

Att Hampton nu väljer protonversionen av PatLog bordstoppar, som är speciellt utformad för att även användas vid undersökningar med magnetkameror, är ett starkt bevis på att marknaden i USA nu står öppen för ONCOlogs hela PatLog program, säger Hans Dahlin, VD ONCOlog Medical.

"Ordervärdet uppgår till 85 000 USD. Leverans planeras till oktober 2009. Möjligheterna till nya affärer av kompletta PatLog system i USA har genom denna order ökat avsevärt", fortsätter Hans Dahlin.

LinkMeds ägarandel i ONCOlog Medical är 40,4 procent. Andra större ägare utgörs av SLS Invest samt grundarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Martin, VP Senior Venture Manager LinkMed AB, tel: +46 706 360219
Besök gärna LinkMeds webbplats: www.linkmed.se

LinkMed utvecklar Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tolv bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och åtta inom diagnostik och medicinteknik. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).