LinkMed

ONCOlog Medical partner IBA har erhållit en order vilken inkluderar deras PatLog systemet

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 09:21 CET

LinkMeds portföljbolag ONCOlog Medical partner IBA (Ion Beam Applications S.A.) skall leverera protonterapi utrustning till en protonterapiklinik i Ryssland. Beställning inkluderar ett PatLog® system från ONCOlog Medical. Detta kommer bli det första gantry utrustade protonterapikliniken i Ryssland. Ordervärdet för ONCOLog Medical är i storleksordningen 10 Mkr.

IBA van en publik upphandling och kommer leverera utrustning inklusive PatLog® systemet från ONCOlog Medical till det nya protonterapi centret Federal High-Tech Medical Center i Dimitrovgrad, Ryssland. Beställningen kommer från Federal Medico-Biological Agency (FMBA of Russia).

Valet av PatLog systemet är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan IBA och ONCOlog Medical vilket resulterade i ett flertal ordrar för IBA och ONCOlog Medical.

Det innovativa PatLog® systemet med hantering och positionering av patienten utanför själva behandlingsrummet, samt transport av patienter mellan bildhantering (CT och MR) och behandlingsrum möjliggör för en ökad patientgenomströmning i större radio- och protonterapikliniker samtidigt som patientsäkerheten, noggrannheten och effektiviteten förbättras.

Om ONCOlog

ONCOlog är helt inriktat på att ta fram innovativa lösningar för radioterapi.  Bolagets vision är att förbättra radioterapin genom att öka patientgenomströmningen och patientsäkerheten på strålterapikliniker. Bolaget bildades 2002 och största ägare är SLS Invest och LinkMed AB. Besök gärna www.oncologmedical.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Beijer, VD, tel +46 18-19 45 65
goran.beijer@oncologmedical.com


LinkMed har två verksamhetsområden, dels den affärsdrivande transplantationsverksamheten med två dotterbolag, dels en ventureportfölj med life science-företag. Venturebolagen, som alla är intressebolag, består av fyra bolag som är verksamma inom läkemedelsutveckling och bioteknik och sex bolag som verkar inom diagnostik och medicinteknik. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: LMED).