ONE Media Holding

ONE Media: Idag inleds teckningstiden

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 10:16 CET

Idag, den 3 november 2010, inleds teckningstiden i ONE Media Holding AB:s (publ) konvertibelemission. Emissionen genomförs med företrädesrätt för bolagets aktieägare, men även allmänheten ges möjlighet att teckna konvertibler. Teckningskursen är fastställd till 8,00 kronor per konvertibel och konvertiblerna löper med en årlig ränta om 15 procent. Memorandum, 6-sidig folder och anmälningssedel II finns att tillgå på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.onemedia.se samt www.aktietorget.se).

Fortsatt tillväxt och marknadsexpansion:
Under 2009 uppgick ONE Medias nettoomsättning till cirka 237 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 4,3 MSEK. Nyemissionen av konvertibler genomförs för att tillföra ONE Media investeringskapital för att därmed främja fortsatt tillväxt och marknadsexpansion.

Erbjudandet i korthet:
* Avstämningsdag var den 29 oktober 2010.
* För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny konvertibel.
* Teckningstiden löper från och med den 3 november till och med den 17 november 2010.
* Teckningskursen är fastställd till 8,00 kronor per konvertibel.
* Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget från och med den 3 november till och med den 12 november 2010.
* Handel med betald tecknad unit (BTU) kommer att ske på AktieTorget från och med den
3 november 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2010.
* Erbjudandet omfattar högst 1 145 867 konvertibler.
* Antalet aktier i ONE Media uppgår till 11 458 672 aktier.

Konvertiblerna i korthet:
* Konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget kan ske under tiden 1-15 februari,
1-15 maj och 1-15 september varje år med början den 1 februari 2011 och sista gången den 15 september 2012.
* En (1) konvertibel ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Konvertering av konvertibler till nya aktier kan ske till en kurs om 8,00 kronor per aktie.
* Konvertiblerna löper från och med den 1 december 2010 till och med den 30 november 2012 med en årlig ränta om 15 procent. Räntan förfaller till betalning kvartalsvis i efterskott med första räntebetalning 28 februari 2011.

Teckningsförbindelser:
ONE Media har erhållit teckningsförbindelser om totalt 1 601 898 kronor, vilket motsvarar cirka 17 % av den totala emissionsvolymen. Det utgår ingen ersättning för lämnade teckningsförbindelser.

Handelsplats:
Aktien i ONE Media är listad på AktieTorget, där även konvertiblerna som nyemitteras kommer att listas.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindqvist
CFO, ONE Media
E-post: lars.lindqvist@onemedia.se
Tel: +46 735 457 567

Sedermera Fondkommission AB
E-post: nyemission@sedermera.se
Växelnummer: +46 431 471 700