ONE Media Holding

ONE Media: Konvertibelemissionen fulltecknad

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 12:32 CET

(AktieTorget: ONE)

Den konvertibelemission som ONE Media Holding AB (publ) nyligen genomförde blev fulltecknad, inkluderat tidigare kommunicerade teckningsförbindelser. Därmed tillförs ONE Media cirka 9,2 MSEK före emissionskostnader. Genom konvertibelemissionen tillförs ONE Media investeringskapital, vilket främjar fortsatt tillväxt och marknadsexpansion.

Handel med BTU:
Handel med betald tecknad unit (BTU) kommer att ske på AktieTorget från och med den
3 november 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av december 2010.

Konvertibler i korthet:
* 1 145 867 konvertibler nyemitteras.
* Konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget kan ske under tiden 1-15 februari,
1-15 maj och 1-15 september varje år med början den 1 februari 2011 och sista gången den 15 september 2012.
* En (1) konvertibel ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Konvertering av konvertibler till nya aktier kan ske till en kurs om 8,00 kronor per aktie.
* Konvertiblerna löper från och med den 1 december 2010 till och med den 30 november 2012 med en årlig ränta om 15 procent. Räntan förfaller till betalning kvartalsvis i efterskott med första räntebetalning 28 februari 2011.
* Konvertiblerna kommer att listas på AktieTorget så snart Bolagsverket har registrerat emissionen.

Antal aktier:
Antalet aktier i ONE Media uppgår till 11 458 672 aktier.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindqvist
CFO, ONE Media
E-post: lars.lindqvist@onemedia.se
Tel: +46 735 457 567