ONE Media Holding

ONE Media: Offentliggörande av memorandum

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 10:48 CEST

 

Styrelsen i ONE Media Holding AB (publ) beslutade den 20 oktober 2010 att med företrädesrätt för bolagets aktieägare utge konvertibler. Även allmänheten ges möjlighet att teckna konvertibler. Teckningstiden inleds den 3 november 2010. ONE Media offentliggör härmed memorandum som finns att tillgå på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida (www.onemedia.se samt www.aktietorget.se). 6-sidig folder och särskild anmälningssedel II kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindqvist
CFO, ONE Media
E-post: lars.lindqvist@onemedia.se
Tel: +46 735 457 567