onetwocom AB

onetwocom och Mobyson går samman och skapar en bred plattform för fortsatt tillväxt inom mobiltelefoni

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:11 CET

(Nacka, 6 november, 2006) onetwocom AB har ingått intentionsavtal om att gå saman med den norska mobiltelefonoperatören Mobyson Holding AS. Transaktionen skapar en bred plattform för fortsatt tillväxt och marknadskonsolidering. Priset på Mobyson Holding AS är satt till 250 miljoner norska kronor. onetwocom värderas till 170 miljoner svenska kronor, baserat på en transaktionskurs om 2,85 svenska kronor per aktie. Det sammanslagna företaget föreslås byta namn till Mobyson AB.

96 739 275 nya aktier kommer att ställas ut i förbindelse med transaktionen och Mobyson Holding AS aktieägare kommer efter genomförd transaktion att äga ca 62* procent av Mobyson AB. Transaktionen stöttas av ledande aktieägare.

– Mobyson AB förblir ett börsnoterat bolag. Företaget kommer att ha ca 80 000 GSM-kunder, solida ägare, en kassa på över 100 miljoner svenska kronor, goda förutsättningar för framtida teknologiska förtjänster och en erfaren ledning. Efter en period med fokus på intern struktur och uppbyggnad av ett nytt varumärke inom mobiltelefoni, Talkmore, ser vi nu vikten av att skapa en större enhet, både när det gäller kunder och ekonomiska resurser. Vi tror också att den kompetens inom mobil VoIP som tillförs bolaget kommer att kunna bidra till ökat tillfört värde från vårt svenska företag Freetel AB, säger onetwocoms styrelseordförande Erik Langaker.

En strategiprocess för det sammanslagna bolaget kommer att initieras så snart som möjligt. Arbetet beräknas vara slutfört i februari 2007.

– onetwocom och Mobyson passar mycket bra ihop, såväl industriellt som kulturellt. Mobyson AB kommer att kunna erbjuda kunderna några av marknadens bästa och mest innovativa tjänster till mycket fördelaktiga priser. Det nya bolaget kommer därmed att ha ett brett fundament för uppbyggnaden av en aggressiv, snabbväxande och renodlad mobiloperatör, säger Bent Brugård, som föreslagits för en ledande roll inom Mobyson AB. Brugård är idag VD på Mobyson Holding AS och har tidigare lett företag som Conax, Data Respons och Telenor Online.

Mobyson Holding äger 100 procent av Mobyson, som har ca 45 000 företags- och privatkunder under varumärkena Noextra och Mobyson. Mobyson Holding äger även 100 procent av Mobyson Technology som bland annat levererar mobil IP-telefoni. Slutligen äger bolaget 45 procent av mobila VoIP-företaget VoiceRoaming Technology. Mobyson Holding har inga skulder och bolagets kassa uppgår till ca 90 miljoner norska kronor.

Mobyson Holdings största ägare före onetwocom-transaktionen är Agder Energi (49,77 procent), Televenture Management (18,78 procent), Vital Forsikring (9,39 procent), Fram Management (5,63 procent), Sund AS (5,63 procent) och A. Wilhelmsen Capital (4,69 procent).

Transaktionen är villkorad av en godkänd due diligence, ingående av ett slutligt köpeavtal, samt av att onetwocom AB:s extraordinära bolagsstämma godkänner nyemission av aktier som betalning. Ytterligare information, samt tidsplan, kommer att bifogas kallelsen till den extraordinära bolagsstämman.

Carnegie är engagerade som finansiell rådgivare.För ytterligare information, vänligen kontakta
Erik Langaker, styrelseordförande i onetwocom, tel. + 47 97694555
Bent Brugård, VD i Mobyson Holding, tel. + 47 90853506
Michael Freudenthal, VD onetwocom AB, +46 708640404

onetwocom
Onetwocom erbjuder tjänster och produkter inom mobiltelefoni och är organiserat i tre affärsområden: Logistics, Business Solutions och Network Services. Företaget har 50 medarbetare i Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget har varit noterat på Stockholmsbörsens O-lista (idag OMX nordiska lista) sedan år 2000. www.onetwocom.com

Mobyson Holding
Mobyson Holding äger 100 procent av Mobyson Norge, som har runt 45 000 företags- och privatkunder, 100 procent av Mobyson Technology, som blant annat levererar mobil IP telefoni, samt 45 procent av VoIP-företaget VoiceRoaming Technology. Mobyson AS redovisade ett negativt EBITDA för 2005 på 7,0 miljoner norska kronor, av totala rörelseintäkter på 26,3 miljoner norska kronor. Företaget har efter betydande investeringar i marknad och teknologi, gjort ett negativt EBITDA på 26 miljoner norska kronor, av totala rörelseintäkter på 47,3 miljoner kronor, per den 31 augusti 2006. Företaget har 20 medarbetare och huvudkontoret ligger i Oslo. www.mobyson.no

Agder Energi
Agder Energi är ett av Norges största energibolag mätt i produktion och antal elkunder. Agder Energi har en lång rad dotterbolag inom vattenkraftsproduktion, distributionsnät för el och värme, bredband och försäljnings- och rådgivningstjänster. Agder Energis rörelseresultat uppgick till 950 miljoner norska kronor per det tredje kvartalet 2006.

Vital Forsikring
Vital Forsikring ASA är Norges största företag inom livförsäkringar och pensionssparande. Förvaltat capital var per den 30 september 2006 212 miljarder norska kronor.

TeleVenture Management
TeleVenture Management förvaltar Telenor Venture och TeleVenture Private Equity fonderna. TeleVenture Management har förvaltat fem fonder med ett kapital på 1 400 miljoner norska kronor och utvecklat sju börsnoterade bolag sedan starten i 1993.

* Baserat på 59 558 268 utestående aktier