Karolinska Universitetssjukhuset

Onkologichef lämnar rådgivningsföretag

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 17:16 CEST

Chefen för onkologiska kliniken (Radiumhemmet) vid Karolinska Universitetssjukhuset,  Roger Henriksson, har beslutat att avyttra sitt sjuttonprocentiga delägarskap i aktiebolaget 2nd View, ett företag som ger råd och stöd, så kallad second opinion, till bland annat cancerpatienter.

- Mitt engagemang i 2nd View har helt och hållet varit ideellt motiverat och följer de regler som finns om bisysslor och liknande verksamheter, säger Roger Henriksson. Det har inte givit mig någon som helst ekonomisk vinning. Eftersom mitt  engagemang  i bolaget har väckt diskussion väljer jag att avsluta mitt ägande.

- Det är viktigt att det finns möjligheter för patienter att få kvalificerad hjälp när de känner behov av att inhämta omdömen från andra läkare än de som de behandlas av, säger Karolinskas sjukhusdirektör Birgir Jakobsson. Det är bra att Roger Henriksson engagerat sig i frågan. Jag sympatiserar med hans beslut att avsluta sitt ägarskap i 2nd View och mitt förtroende för honom kvarstår orubbat.

För mer information:
Presschef Klas Östman, 070-450 77 97