Landstinget Sörmland

Onkologiska kliniken tar hjälp av Akademiska sjukhuset i Uppsala

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 15:02 CET

Överenskommelse har träffats med Akademiska sjukhuset, som har kapacitet att under en period ta emot patienter från Sörmland. De bröstcancerpatienter som redan påbörjat behandling på Mälarsjukhuset, liksom behandling av andra patientgrupper, berörs inte av beslutet.

- Det finns två skäl till vi nu remitterar till Uppsala, säger verksamhetschef Jan-Erik Westlin. Det handlar dels om att ge klinikens läkare en acceptabel belastning och arbetsmiljö. Dessutom vill vi undvika att det uppstår köer, så att behandling även i fortsättningen kan inledas utan onödig väntetid.

Enligt Jan-Erik Westlin kommer uppsalakliniken på sikt även att kunna ställa upp med läkarresurser i Eskilstuna. Det beslut som nu fattats gäller enligt Jan-Erik Westlin de närmaste tre månaderna. Det bör särskilt noteras att kirurgin avseende bröstcancerpatienter inte berörs, utan kommer att fortgå vid Mälarsjukhuset som tidigare.


För mer information kontakta
Jan-Erik Westlin, verksamhetschef Onkologiska kliniken Sörmland
Telefon 016-10 30 00 vx