FPD Scandinavia AB

Onödiga miljonutgifter vid skogsbränder

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 09:24 CEST

I samband med skogsbränder förorsakar en icke uppdaterad utrustning hos bl.a. Räddningstjänsten och skogsägare en avsevärt högre kostnad än om det skulle användas en på marknaden existerande utrustning. Den utrustning som i dag används försvårar och förlänger insatsen. Detta beroende av att denna utrustning kräver större djup vilket inte bara minskar tillgång på vatten utan när den ligger på botten suger den även slam som sedan stör pumputrustningen. I räddningstjänstens egen rapport kan man utläsa att just detta är ett stort problem och att det vid ett enda tillfälle sannolikt krävt en överbemanning på mellan 15 och 20 man. Sätts det i sammanhanget att snittet på årliga utryckningar på grund av skogsbränder ligger på ett snitt om 670 st (1996 - 2003) blir det stora omotiverade risktagande för personalen samt onödiga utgifter. Ovanpå detta tillkommer allt värde som obehövligt formligen går upp i rök i samband med en mer tidskrävande insatts.

I Räddningstjänsten egen rapport står det att finna väl dokumenterat vad som är stora svårigheter vid skogsbränder och att igenslammade pumpar skapar stora problem och högst påtagligt förlänger insatsen. Värt att notera är att det är alldeles i början på en skogsbrand som det är absolut nödvändigt att ha en adekvat utrustning och att man gör den absolut största tidsvinsten vid just detta tillfälle.

Man kan i rapporten utläsa att slangar med tillhörande utrustning under inga som helst omständigheter får ligga på botten då outtalat att slam från botten är förödande för pumpar vilka snabbt slammar igen och i värsta fall blir obrukbara vilket i detta läge är ödeläggande för alla inblandade samt att det i ett enda konkret fall krävt en överbemanning på mellan 15 - 20 man, men någon lösning på problemet finns inte uppvisat i detta samanhang.

När det finns utrustning som undanröjer dessa problem och sannolikt förkortar en insats högst betydligt samt reducerar personalens exponering i denna synnerligen påfrestande och farliga situation kan det förefalla mycket märklig att inte utrustningen redan finns på alla räddningstjänster för att underlätta arbetet vid behov när tänkbar ersättningsprodukt faktiskt ingår i Räddningsverkets utbildning i Sandö om än i en begränsad omfattning, samt att de tester som produkten utsatts för både inom och utom landet bevisligen talar för dess existensberättigande i organisationer av detta slag.

Sammantaget kan man utifrån denna rapport utläsa att det finns stora värden att spara dels i form av att högst betydligt minska exponeringstiden samt ett underlättat arbetet för personalen som verkar i denna miljö vilket markant minskar risker för skador och förkortad insatts som resulterar i sänkta kostnader i samband med insatsen samt att en snabbare lösning minskar skador och kostnader för skogens ägare.

Pumptillbehöret skulle om det fanns inom Räddningstjänsten även vara ett mycket väl fungerande verktyg vid översvämningar då vattenevakuering ur tex. vattenfyllda källare kan tömmas med hög kapacitet ned till nivåer om 1,5-2 cm vilket i sin tur förkortar insatts samt att återställningskostnader för fastighetsägare eller för inblandade försäkringsbolag sänks.

Eiwe Wihk

FPD Scandinavia AB

Tele 0733-562121 (direkt)

info@sugsil.se

www.sugsil.se

www.suctionstrainer.com