Universitets- och högskolerådet

Onödigt svårt att få använda antagningsprov

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 13:11 CEST

Universitets- och högskolerådet (UHR) har på regeringens uppdrag kartlagt hur universitet och högskolor använder områdesbehörigheter – 17 standardpaket som anger antagningskraven för nybörjare på grundnivåutbildningar. UHR konstaterar att systemet fungerar ganska väl, med undantag för de konstnärliga utbildningarna.

Enligt dagens antagningsregler ska alla högskoleprogram och kurser som kräver särskild behörighet kopplas till en områdesbehörighet som beskriver de särskilda förkunskaper som krävs för att bli aktuell för antagning till utbildningen. UHR:s kartläggning visar att systemet fungerar relativt väl – utom för konstnärliga utbildningar, utbildningar som delvis vilar på konstnärlig grund och ämneslärarutbildningar med konstnärlig inriktning.

– I dag finns det ingen områdesbehörighet som passar konstnärliga utbildningar, säger Frida Lundberg, utredare på UHR. De högskolor som erbjuder sådana utbildningar måste därför begära tillstånd hos UHR när de behöver lägga till andra behörighetskrav, som godkänt antagningsprov. Detta skapar en omfattande administration och ett tidskrävande tillståndsarbete.

UHR bedömer att det finns sätt att förenkla antagningen när universitet och högskolor vill lägga till andra behörighetskrav. En möjlig lösning vore att ta fram en områdesbehörighet för godkänt antagningsprov, som konstnärliga utbildningar kan tillämpa.

Utredaren rekommenderar att regeringen nu ger UHR i uppdrag att utreda två frågor:

  • Ska en sådan områdesbehörighet med godkänt antagningsprov införas för utbildningar som leder till konstnärlig examen?
  • Om så blir fallet, behöver högskoleförordningen då ändras för att säkra en ändamålsenlig användning av godkänt antagningsprov inom områdesbehörighetssystemet?

Kontakt

Frida Lundberg
Utredare
010-470 06 37

Pressfunktionen
010-470 06 91
press[at]uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.